ความเป็นมา

เริ่มพัฒนาโครงการแรกในปี พ.ศ. 2546โดยใช้ชื่อโครงการ"นลินวิลล์"ตั้งอยู่บนถนนราษฏร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนน สายหลักหลายสายในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร คือ ถนนรามคำแหง ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกถนนร่มเกล้า และอยู่ใกล้สนามบิน แห่งชาติสุวรรณภูมิ อันเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัยและ โรงพยาบาล เป็นต้น

โครงการ"นลินวิลล์"เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียว 2 ชั้น ระดับราคาประมาณ 3-5 ล้านบาท ตั้งแต่โครงการนลินวิลล์ 1จนถึงนลินวิลล์ 5 ต่อด้วยโคงการนลินวิลล์ พลัส (โครงการที่6) ล้วนได้รับความสนใจและมีการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนประสบความสำเร็จด้านการขาย และการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และเปิดโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วงชะลอตัว แต่โครงการนลินวิลล์ยังคงมียอดขายและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 โครงการนลินวิลล์ได้เปิดตัวโครงการเพิ่มอีกโดยใช้ชื่อ"นลินอเวนิว" ทาว์โฮม 3 ชั้น อยู่ติดถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล3) และโครงการ "นลินซิตี้" อาคารพาณิขย์ หน้ากว้าง 4 เมตร ตั้งอยู่บบถนนเคหะร่มเกล้า คาดว่าจะมีการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต